Dzień Życia Konsekrowanego

Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego życzymy Siostrom Boromeuszkom oraz Siostrom Serafitkom, a także członkiniom instytutów świeckich żyjących na terenie naszej parafii, aby oświadczały w każdej chwili życia Bożej Miłości oraz radości z faktu obdarowania szczególnym powołaniem do życia radami ewangelicznymi. Oby nigdy nie wygasł w waszych sercach entuzjazm do dzielenia się doświadczeniem życia w bliskości Boga z osobami, do których Chrystus Was posyła.

Dziękujemy za Waszą odwagę pójścia za Jezusem, za Waszą miłość i otwarte serce. Jesteście ciągle potrzebne Kościołowi. W realizacji Waszego powołania, niech wspiera Was i prowadzi Maryja, Matka Jezusa, Pani Łańcucka i Królowa Szkaplerza Świętego – Ta, której wiary nie zachwiała nawet zapowiedź Symeona o mieczu, który w przyszłości przeniknie Jej duszę. „Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna, aby ci, którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim (…) życiem, podążając radośnie wraz z wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu (VC, 112).”

 Do tych życzeń dołączamy również modlitwę za każdą z Was…

                                                                       WDZIĘCZNI PARAFIANIE

 

2 lutego 2015|