Przegląd Kolęd i Pastorałek

Dnia 15 stycznia 2015 r. odbył się III Przegląd Kolęd i Pastorałek dla dzieci i młodzieży ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, z Domów Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży. Organizatorami jak zawsze była nasza parafia farna, katecheci SOSW nr 1 z Przemyśla, Muzeum Zamek i MDK Łańcut oraz siostry serafitki. Wystąpiło 13 zespołów z SOSW z Przemyśla, Jarosławia, Strzyżowa, Leżajska, Mrowli, Ropczyc, Ustrzyk Dolnych, Krosna oraz DPS-ów z Łąki, Lubaczowa, Starej Wsi, Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego z Wysokiej i gościnnie ŚDS z Łańcuta.

Przegląd rozpoczęliśmy Mszą św., której przewodniczył ks. bp Adam Szal, a koncelebrowali ks. proboszcz Tadeusz Kocór, ks. Tadeusz Żygłowicz, któremu bardzo dziękujemy za wierne towarzyszenie swoim podopiecznym, i ks. Adam Liwacz – współorganizator. W czasie Mszy św., jak i w czasie występów w MDK towarzyszył nam Zespół Fioretti Braci Mniejszych Franciszkanów z Krakowa: br. Rafał, br. Piotr, br. Sylwester i br. Szymon.   W tym roku nasze występy ze względu na remont Sali Balowej odbywały się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie. Rozpoczęliśmy je modlitwą i jasełkami wystawionymi przez Zespół Flores z DPS w Lubaczowie. Każdy zespół śpiewał po dwa utwory: kolędę i pastorałkę. Dzieci przebrane za kolędników wykazały się wielkim talentem, ale przede wszystkim oddały w nich swoje serca. Przegląd oprócz Zespołu Fioretti prowadziła jak zawsze p. Elżbieta Maciołek , kaltechetka SOSW nr 1 w Przemyślu. Naszymi gości byli również ks. prał. Władysław Kenar, siostra wikaria Zgromadzenia Sióstr Serafitek Celina Warchoł oraz wicestarosta p.Barbara Pilawa – Krauz, dyrektor MDK p. Andrzej Piechowski i prezes Banku Spółdzielczego w Łańcucie p. Szczepan Kozłowski, jak również przedstawiciele Akcji Katolickiej oraz wierni nam parafianie. Występy niosły ze sobą wiele przeżyć – radości, wiary we własne możliwości i nadziei na przyszłość. To dzięki zaangażowaniu wielu osób mogą odbywać się te spotkania. Wielką wdzięczność chcemy wyrazić Dyrekcji p. Witowi Karolowi Wojtowiczowi i P. Grażynie Ulmie oraz wszystkim Pracownikom Muzeum – Zamku w Łańcucie za wielkie zaufanie i ogrom pracy wykonanej na poczet tego przeglądu, Dyrektorowi p. Andrzejowi Piechowskiemu i Pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie za poświęcenie i zaangażowanie, a także Parafialnemu Oddziałowi Caritas za pomoc w znalezieniu ludzi otwartego serca, Szkolnym Kołom Caritas z I LO wraz z s. Kingą Borys, z II LO wraz z p. Agnieszką Szpunar, z ZST wraz z ks. Maciejem Kandeferem i p. Julią Smyrską oraz służbie medycznej z Policealnej Szkoły Medycznej wraz z Panią Opiekun. Dzięki sponsorom wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymały upominki. Dużo dobrego działo się tego dnia w MDK w Łańcucie… Na zakończenie osoby niepełnosprawne mogły zwiedzić ekspozycje muzealne i w restauracji Zamkowa spożyć ciepły posiłek. Jezus po raz kolejny narodził się w naszych sercach dzięki tym najmniejszym i najsłabszym. Niech Jezus będzie uwielbiony! [s. Ewelina]

15 stycznia 2015|