Ministranci – kolęda 2015

KSIĘŻA

Poniedziałek,12.01

Wtorek,13.01

Sroda,14.01

Czwartek,15.01

ks. Proboszcz

Marszał,Kluz

J.Kowalczyk,B.Teichman

Kwolek,Trawkal

M.Teichman,B.Teichman

ks.Maciej K.

M.Teichman,K.Woda

H.Zaręba,Sz.Kwolek

M.Grzywa,Rejman

K.Bujak,K.Bujak KATY

ks.Maciej G.

M.Grzywa,Sz.Kwolek

J.Kowalczyk, K.Cichoń

Siuzdak,Chmiel

K.Rejman,S.Baran KĄTY

ks.Paweł

P.Grzywa,Ratajczak

K.Zaręba,Kochman

Cichoń,Woda

Władyka,Woda

ks.Jan

Chmiel,Szajowski

Szczygieł,Balcar

P.Grzywa,M.Rudy

P.Baran,D.Baran

KATY

ks.Tomek

Kowanek,Berłowski

M.Rochacki,D.Łoza

J.Belcar,R.Marszał

T.Turkosz,K.Sowa

KATY

ks.Leszek

Władyka,Trawka

bracia Pelc

B.Pelc,J.Berłowski

Wojna,Ratajczak

 

 

 

KSIEŻA

Piątek,16.01

Sobota,17.01

ks.Proboszcz

H.Zaręba,Kochman

Szczygieł,Cichoń

ks. Maciej K.

B.Pelc,Rudy

M.Teichman,Sz.Kwolek

ks. Maciej G.

Sz.Kwolek,Szajowski

J.Berłowski,M.Rudy

ks.Paweł

J.Kowalczyk,Marszał

K.Woda,Władyka

ks.Jan

Bracia Teichman

Ratajczak,M.Grzywa

ks.Tomek

P.Grzywa,W.Trawka

B.Teichman,Kopec

ks.Leszek

Kowanek,Berłowski

Marszał, Łoza

11 stycznia 2015|