Opłatek dla Seniorów

Ponad stu słuchaczy Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyło w tradycyjnym, noworocznym spotkaniu opłatkowym w Miejskim Domu Kultury. Te spotkania wpisane są na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez to stowarzyszenie i cieszą się jak zawsze największą frekwencją. Tym razem gośćmi łańcuckich seniorów byli: burmistrz miasta p. Stanisław Gwizdak, wicestarosta p. Barbara Pilawa-Krauz oraz ks. Tadeusz Kocór – proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa. Spotkanie było okazją do składania sobie wzajemnych życzeń, do których dołączyli się uczestniczący w nim goście. W części artystycznej wystąpił uniwersytecki chór „Cantabile” pod kierunkiem kanclerz Otylii Piechowskiej, który zaprezentował najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki oraz Teatr Żywego Słowa. [Adam Kunysz  www.lokalny24.pl]

8 stycznia 2015|