Powołanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W niedzielę 21 grudnia podczas Mszy Świętej o godzinie 9.30 w obecności przedstawiciela Księdza Arcybiskupa – Ks. Prałata Romana Chowańca – dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Przemysłu, ogłoszono skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zadania Rady określa Synod Archidiecezji Przemyskiej nazywając go organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach duszpasterskich. „Rada duszpasterska w parafii jest płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za Kościół.” Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

Kadencja Rady trwa 5 lat. W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: urzędowi, wybrani przez wspólnotę parafialną oraz mianowani przez Księdza Proboszcza. Podczas inaugurującego posiedzenia członkowie Rady złożyli przyrzeczenie: „Przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Duszpasterskiej parafii pw. Św. Stanisława, Biskupa w Łańcuciebędę spełniał(a) według najlepszej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg!”. Następnie wszystkim nowo powołanym członkom Rady został wręczony dokument urzędowo potwierdzający nominację.

Członkowie z urzędu:

Ks. Proboszcz Tadeusz Kocór

Przedstawiciel ks. wikariuszy

Przełożona S. Serafitek

Przełożona S. Boromeuszek

Członkowie z wyboru lub z nominacji Ks. Proboszcza:

Bagińska – Żurawska Teresa

Bartman Jacek

Bijak Roman

Chrzan Renata

Filip Leszek

Głowiński Janusz

Iwiński Adam

Jurek Ryszard

Kalinowska Maria

Kapuściński Damian

Kucha Ryszard

Kuźniar Kazimierz

Kwolek Krzysztof

Lauzer Tomasz

Lepak Krzysztof

Lis Artur

Magdoń Jan

Piechowski Andrzej

Pietrycki Andrzej

Rupar Joanna

Rydzik Henryk

Siuzdak Krzysztof

Szczygieł Jerzy

Szkudlarek Stanisław

Szydło Jan

Trawka Robert

Uberman Marek

Wais Łukasz

Węsierski Łukasz

Władyka Robert

Woda Małgorzata

Wrona Anatol

Zięzio Henryk

21 grudnia 2014|