Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Papieskie Stowarzyszenie Kirche In Not (Pomoc Kościołowi w Potrzebie) przeprowadzIło 11 XII  w Łańcucie zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (telewizory, komputery, monitory, lodówki, pralki itp.).  

Celem zbiórki było pozyskanie jak największej ilości zużytego sprzętu i w ten sposób zdobycie środków, dzięki którym Kirche In Not służy pomocą Kościołowi misyjnemu, będącemu w potrzebie (budowane są szkoły, szpitale, kaplice, studnie). Z zebranych funduszy wspierane są również wspólnoty kościoła prześladowanego i klasztory kontemplacyjne. Zbiórka ma także wymiar edukacyjny i ekologiczny.

Od 2012 roku Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie rozpoczęło współpracę z firmą Green Office Ecologic Sp. z o.o. w zakresie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po wyselekcjonowaniu zebranego sprzętu, ten, który nadaje się do naprawy jest przekazywany do dalszego użytku w krajach Afryki, Azji i Ameryki Południowej, do szkół, szpitali, ośrodków dla młodzieży prowadzonych przez misjonarzy. Uzyskane środki z odzysku surowców wtórnych zasilają konto projektów, które realizuje Stowarzyszenie. W 2013 roku zrealizowane zostały dwa projekty: pokrycie kosztów opłat szkolnych dla dzieci z sierocińca Lubasi Home w Livingstone w Zambii, a także budowy szkoły o. Eleuteriusza w misji Kabondo Dianda w Demokratycznej Republice Konga.

 

10 grudnia 2014|