Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP to patronalne święto Oazy. W tym dniu w naszej parafii z inicjatywy samych zainteresowanych odbyło się tzw. foskowanie nowych 7 członków młodzieżowej wspólnoty oazowej. „Foska” to zewnętrzny symbol Ruchu Światło Życie. Jak widać nasza wspólnota młodzieży rozwija się i powoli rośnie w siłę uczestników i siłę duchową, czego wyrazem były ostatnie rekolekcje. Poza tym wydarzeniem kilka osób z naszej parafii złożyło zobowiązanie duchowej adopcji dziecka poczętego. Zobowiązali się do 9-miesięcznej modlitwy za dziecko poczęte a nienarodzone, które może być zagrożone aborcją. To modlitewna krucjata opowiadająca się całkowicie za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci. [xmg]

7 grudnia 2014|