Festiwal Pieśni Maryjnej i Patriotycznej dla osób niepełnosprawnych

„Krzyż znaczy: miłość nie zna granic – rozpocznij od tych, którzy są najbliżej ciebie i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej”. Św. Jan Paweł II

Te słowa św. Jana Pawła II można odnieść do dnia 6 listopada 2014r kiedy to w Kasynie Urzędniczym Muzeum – Zamku w Łańcucie odbył się Festiwal Pieśni Maryjnej i Patriotycznej dla osób niepełnosprawnych. Wraz z naszą parafią organizatorami tego przedsięwzięcia były Siostry Serafitki i katecheci Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu. Patronką Festiwalu była bł. Matka Małgorzata Łucja Szewczyk – Założycielka Sióstr Serafitek, oddana biednym, ubogim, potrzebującym i niepełnosprawnym oraz męczennicy II wojny Światowej pochodzący z Podkarpacia

bł Natalia Tułasiewicz, bł. Achilles Puchała, Sł. B. Rodzina Ulmów, bł. ks. Józef Kowalski i Sł. B. Julia Buniowska. Festiwal rozpoczął się Mszą św. w łańcuckiej farze pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp Stanisława Jamrozka, który objął patronat nad Festiwalem. Naszymi gości byli również ks. Prał. Władysław Kenar, Siostra Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Serafitek Rut Wronka, Pan Burmistrz Stanisław Gwizdak oraz Pan Dyrektor MDK Andrzej Piechowski. Przyjechali uczestnicy z 18 miejscowości południowej Polski: ze Środowiskowych Domów Samopomocy z Bliznego, Brzozowa, Strzyżowa, Radymna, Jarosławia, Jelnej, Laszczyn, Zmysłówki,. Krosna, Leżajska, Sarzyny, Sieniawy, Zagórza; Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych „START” z Przemyśla, Haczowa; Domów Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów z Przemyśla, Wielkich Oczu, oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 z Przemyśla. Wszystkie zespoły śpiewały po dwie pieśni Maryjną i Patriotyczną. Występ w był wielkim wyróżnieniem dla osób niepełnosprawnych oraz docenieniem pracy ich opiekunów. Niósł ze sobą wiele przeżyć – radości, wiary we własne możliwości i nadziei na przyszłość. To dzięki zaangażowaniu wielu osób mogą odbywać się te spotkania. Wielką wdzięczność chcemy wyrazić Dyrekcji p. Witowi Karolowi Wojtowiczowi i P. Grażynie Ulma i wszystkim Pracownikom Muzeum – Zamku w Łańcucie za wielkie zaufanie i ogrom pracy wykonanej na poczet tego Festiwalu, Dyrektorowi P. Andrzejowi Piechowskiemu i Pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie za poświęcenie i zaangażowanie. Parafialnemu Oddziałowi Caritas za pomoc w znalezieniu ludzi otwartego serca, Szkolnym Kołom Caritas z I LO wraz z s. Kingą Borys, z II LO wraz z P. Agnieszką Szpunar, z ZST wraz z ks. Maciejem Kandeferem oraz służbie medycznej z Policealnej Szkoły Medycznej wraz z Paniami Opiekunkami. Dzięki sponsorom, wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymały upominki. Dużo dobrego działo się tego dnia w Muzeum- Zamku w Łańcucie… Na zakończenie osoby niepełnosprawne mogły zwiedzić ekspozycje muzealne i w Restauracji Zamkowej spożyć ciepły posiłek. Miłość nie zna granic doświadczyliśmy tego wszyscy.[s. Ewelina]

6 listopada 2014|