TYDZIEŃ MISYJNY

W niedzielę 19. X rozpoczelismy obchody Tygodnia Misyjnego W tym dniu przy kościele kwestowało Koło Misyjne. Dzięki tym środkom w krajach misyjnych prowadzona jest działalność ewangelizacyjna, kształceni są katechiści, misjonarze wspierają ubogich, powstają nowe placówki misyjne, budowane i remontowane są kościoły, kaplice, domy zakonne. Także nabożeństwo różańcowe w niedzielę i w poniedziałek było poświęcone modlitwie za polskich misjonarzy. W adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi” Pawła VI, który ma być beatyfikowany 19 października br., czyli w tegoroczny Światowy Dzień Misyjny napisał: .„Głoszenie ewangelicznego orędzia nie jest czymś takim, co Kościół mógłby dowolnie albo wykonywać, albo nie wykonywać, ale jest zadaniem i obowiązkiem, nałożonym mu przez Pana Jezusa, ażeby ludzie mogli wierzyć i dostąpić zbawienia.

Głoszenie Ewangelii jest zgoła konieczne, jest jedyne w swoim rodzaju i nic go nie może zastąpić (…) Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił i nauczał słowa Bożego, ażeby przez nie dochodził do nas dar łaski, żeby grzesznicy jednali się z Bogiem, a wreszcie żeby uobecniał nieustannie ofiarę Chrystusa w odprawianiu Mszy św.” . 

Pragnął on, „aby Dzień Misyjny był obchodzony wszędzie. We wszystkich diecezjach, wszystkich parafiach, wszystkich rodzinach zakonnych, we wszystkich stowarzyszeniach katolickich, jak również i we wszystkich rodzących się wspólnotach chrześcijańskich na terenach misyjnych (…) z jak najpełniejszą świadomością i ogromnym zapałem” (Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1967 r.).
     „Światowy Dzień Misyjny to wyjątkowy czas, kiedy wierni różnych kontynentów angażują się poprzez modlitwę i konkretne czyny solidarności we wspieranie młodych Kościołów na terenach misyjnych. Jest to czas okazywania wdzięczności i radości” (Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2014 r.).
         Światowy Dzień Misyjny rozpoczyna Tydzień Misyjny – czas szczególnej modlitwy za misje na całym świecie. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Z Ewangelią do narodów”.

18 października 2014|