DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 19 października 2014

1. Dziś rozpoczyna się tydzień misyjny, modlimy się za misje na wszystkich kontynentach. Modlitwą i ofiarą wspomagamy misjonarzy, którzy, zostawiwszy swoje domy i swoich bliskich, udali się w różne strony świata, by dawać świadectwo o miłości Chrystusa do każdego człowieka. Koło misyjne kwestuje na ten cel przy kościele, a nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30 będzie poświęcone modlitwie za polskich misjonarzy. Pragniemy Wam podziękować za wspieranie misjonarzy w ciągu całego roku. Bóg zapłać.

2. Dziś wspominamy bł. Jerzego Popiełuszkę kapłana i męczennika, modlimy się za Ojczyznę a szczególnie za ludzi pracy oraz bezrobotnych.

3. Trwa miesiąc październik, a co się z tym wiąże, odmawiamy i rozważamy tajemnice różańcowe. Ta prosta modlitwa jest bardzo głęboka w swej wymowie i może nam pomóc w rozwiązaniu wielu trudnych sytuacji, w zrozumieniu przeżywanych problemów i pokonaniu napotykanych trudności w życiu rodzinnym, szkolnym czy zawodowym. Serdecznie zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych. Zapraszamy również tych, którzy do tej pory jeszcze nigdy w tym nabożeństwie nie uczestniczyli. Nabożeństwo różańcowe w tym tygodniu animować będą: w poniedziałek – Koło misyjne, we wtorek klasy V SP., w środę – Koło Przyjaciół Radia Maryja, w czwartek – chorągwiarki, w piątek – Grupa modlitewna, w sobotę – Towarzystwo św. Brata Alberta.

4. We wtorek czcimy św. Jana Pawła II (zapraszamy na nowennę o godz. 18.00), natomiast w piątek bł. Jana Balickiego kapłana, rektora przemyskiego Seminarium Duchownego.

5. W sobotę o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo o uwolnienie.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 17.00, rozpocznie się Łańcucki Korowód Świętości pod hasłem: „Poszli w ciemno za światłem”. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców z dziećmi, starszych, jednym słowem wszystkich na to wydarzenie wiary, poprzez które chcemy uwielbić Boga w Jego świętych, uświadomić sobie nasze powołanie do świętości i z różańcem w ręku przejść ulicami naszego miasta prosząc aby nikt z nas życia nie przegrał. Zachęcamy rodziców, aby pomagali dzieciom i młodzieży przygotować stroje oraz atrybuty wybranego świętego. W Korowodzie Świętości nie może zabraknąć także feretronów. Ponieważ od jakiegoś czasu znajdowały się one w magazynie, prosimy poszczególne Róże Żywego Różańca o przygotowanie jednej figury lub obrazu świętego i o wydelegowanie osób do niesienia w procesji. Szczegóły nabożeństwa znajdują się w artykule zamieszczonym w ostatnim numerze Gaude Mater oraz na stronie internetowej.

7. W przyszłą niedzielę, po każdej Mszy św., Siostra Alberta będzie przyjmować na wypominki, w domu katechetycznym.

8. Parafialna intencja modlitewna: za rodziny naszej parafii, aby pokochały modlitwę różańcową.

9. W tym tygodniu zmarł: Kazimierz Śliż. Wieczne odpoczywanie …

10. Słowo Życia: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

18 października 2014|