Pielgrzymka młodzieży do Przemyśla

W niedzielę 12 X delegacja naszej parafii wraz z ks. Maciejem Kandeferem oraz przedstawicielami innych parafii naszego dekanatu uczestniczyła w pielgrzymce młodzieży do Archikatedry. Spotkanie to rozpoczęło się o godz. 10.00, w auli Instytutu Teologicznego przy Wyższym Seminarium Duchownym. Tu, młodzi pielgrzymi wysłuchali świadectw Aleksandra Fila, dyrektora Szkoły im. Jana Pawła II w Warze k. Brzozowa i Jakuba Polko (RAM), studenta I roku geodezji i kartografii w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Pan Dyrektor zaświadczył, że Patron szkoły – jako pierwszy nauczyciel i wychowawca – określa tożsamość szkoły i zobowiązuje, zarówno uczniów jak i nauczycieli do stawiania sobie wysokich wymagań.

Z kolei Jakub Polko dzielił się mocnym przeżyciem wiary, jakiego doświadczył na Placu św. Piotra w Rzymie (Niedziela Palmowa, 13 kwietnia 2014), gdzie uczestniczył – jako przedstawiciel archidiecezji przemyskiej – w ceremonii przyjęcia, od młodzieży brazylijskiej, świętych symboli ŚDM: Krzyża oraz ikony MB Salus Populi Romani. Godzina świadectwa przebiegała w pięknej oprawie wokalno-muzycznej, przygotowanej przez Diakonię Muzyczną Archidiecezji Przemyskiej, pod batutą Moniki Brewczak.

Po jej zakończeniu, młodzi wraz ze swoimi duszpasterzami udali się w procesji, prowadzonej przez ks. Krzysztofa Żyłę (duszpasterz RAM) do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem i homilią bpa Stanisława Jamrozka. Mszę św. koncelebrowali dekanalni duszpasterze młodzieży.

Przed rozesłaniem, miały miejsce obrzędy przyjęcia Światła przez przedstawicieli dekanatów, małych grup apostolskich oraz lokalnych Centrów ŚDM w AP i przyjęcia Krzyża Spotkań Młodych, przez młodzież z Brzozowa, gdzie za kilka miesięcy odbędzie się trzydniowa celebracja Niedzieli Palmowej (27-29 marca 2015). Wszyscy uczestnicy Pielgrzymki otrzymali także okolicznościowe „zakładki” inspirujące do systematycznej modlitwy w intencji ŚDM w Krakowie. Podczas Pielgrzymki miał miejsce obrzęd otwarcia duchowej drogi w kierunku Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (lipiec 2016). Zaprezentowano młodym pielgrzymom powołane lokalne Centra ŚDM w Archidiecezji Przemyskiej, a bp Stanisław Jamrozek wręczył księżom, odpowiedzialnym za funkcjonowanie poszczególnych ośrodków, okolicznościowe świece z logo ŚDM. Odpowiedzialnym za organizację Lokalnego Centrum ŚDM w Łańcucie został ks. Maciej Kandefer.

12 października 2014|