Uroczyste objęcie urzędów w Radzie Lokalnej Rycerzy Kolumba

10 października 2014 roku w podczas wieczornej Mszy Świętej w naszym kościele byliśmy świadkami podniosłej ceremonii wprowadzenia nowych funkcjonariuszy na urzędy do Rady nr 15767 im. Matki Bożej Łańcuckiej Wszystkich przybyłych przywitał Ks. Proboszcz i jednocześnie Kapelan Rady Lokalnej w Łańcucie. Koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył JE Ks. Bp Mateusz Ustrzycki z Norfolk St. w Kanadzie – Rycerz w Stopniu Patriotycznym. W homilii Ks. Biskup skupił się na ukazaniu roli ojca, roli mężczyzny i oczywiście roli Rycerza Kolumba w rodzinie, parafii i społeczności lokalnej.

Mówił o genezie powstania Rycerzy Kolumba oraz misji jaką wyznaczył Założyciel, Sługa Boży Ks. Michael McGivney. Uroczystość wprowadzenia Oficerów Rady Lokalnej na swoje funkcje poprowadził Delegat Rejonu, Marian Wójtowicz. Insygnia wręczał JE Ks. Biskup Mateusz w asyście Sekretarza Stanowego Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce Brata Tomasza Wawrzkowicza. Wielkim Rycerzem Rady został Andrzej Piechowski. W Uroczystości uczestniczyli także parafianie oraz małżonki i rodziny rycerzy. Pod koniec uroczystości bracia rycerze wręczyli kwiaty swoim małżonkom.

10 października 2014|