„Gaudeamus” u Seniorów

9. października słuchacze Stowarzyszenia Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurowali kolejny, już ósmy rok akademicki. Oficjalną uroczystość poprzedziła uroczysta msza święta w naszym Kościele Parafialnym. Przewodniczył jej ks. proboszcz Tadeusz Kocór, który w homilii przypomniał postać błogosławionego Wincentego Kadłubka – wybitnego uczonego, pierwszego kronikarza dziejów naszej Ojczyzny. Jego to bowiem święto zbiegło się właśnie z dniem inauguracji.

Oficjalna część uroczystości odbyła się w Miejskim Domu Kultury. Przybyli na nią przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz duchowni naszej parafii: burmistrz Stanisław Gwizdak, starosta Adam Krzysztoń, ks. prob. Tadeusz Kocór, ks. prob. senior Władysław Kenar. Obecni byli także dyrektor MOSiR-u Jerzy Hałka, gospodarz obiektu Andrzej Piechowski oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Mielca.  Odegrany został hymn narodowy, a uniwersytecki chór „Contabile” odśpiewał tradycyjną pieśń „Gaudeamus igitur”. Zgromadzonych wykładowców, słuchaczy i zaproszonych gości powitała wicekanclerz UTW dr Janina Haładyj-Różak.

   Z okazji inauguracji kolejnego roku akademickiego życzenia i listy gratulacyjne przesłali słuchaczom łańcuckiego UTW: posłanka do Parlamentu Europejskiego – Elżbieta Łukacijewska, posłowie na Sejm RP – Krystyna Skowrońska, Kazimierz Gołojuch i Kazimierz Ziobro, a także rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. Marek Orkisz. Kwiaty i życzenia słuchaczom i nieobecnej kanclerz – Otylii Piechowskiej, przekazali osobiście na ręce wicekanclerz J. Haładyj-Różak – burmistrz Stanisław Gwizdak, starosta Adam Krzysztoń oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionego UTW z Mielca.

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr hab. Marian Wolicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II, a w części artystycznej zaprezentował się uniwersytecki Teatr Żywego Słowa.{tekst i zdjecia:    ADAM KUNYS]

      

9 października 2014|