Łańcucki Korowód Świętości

„Poszli w ciemno za światłem”

I Łańcucki Korowód Świętości

Niedziela, 26 października, godz. 17.00

 

I. Wprowadzenie:

We współczesnych czasach potrzeba, aby zwłaszcza młodzi chrześcijanie pokazali, że tym, co w życiu ma nas zachwycać i inspirować, jest Bóg i Jego działanie, objawiające się w niezliczonej ilości świętych i błogosławionych. Doskonale rozumiał to św. Jan Paweł II, który podczas swojego pontyfikatu wyniósł na ołtarze wiele osób pochodzących z różnorakich krajów i grup społecznych. Korowód Świętości ma podkreślać, że święty to nie żadna wyimaginowana postać oglądana na obrazach wiszących w kościołach, ale zwyczajny człowiek przeżywający swoje życie wraz z Chrystusem. Nabożeństwo stanowić może okazję do pełniejszego poznania świadectwa życia osób, które osiągnęły życie wieczne, bowiem jak podkreślał św. Jan Paweł II: „prawdziwą historią ludzkości jest historia świętości…: święci i błogosławieni jawią się jako ‚świadkowie’, to znaczy ludzie, którzy wyznając wiarę w Chrystusa, Jego osobę i naukę, nadali konkretną wartość i wiarygodny wyraz”. W tym roku wdzięczni za dar kanonizacji Jana Pawła II jako szczególnych patronów obieramy świętych i błogosławionych wyniesionych na ołtarze właśnie przez naszego Wielkiego Rodaka.

 

II. Cele nabożeństwa:

– publiczne wyznanie wiary w tajemnice „świętych obcowania”,

– ukazanie potrzeby modlitwy do świętych i błogosławionych we współczesnych czasach

– przypomnienie, że świętość to nie jest coś odległego, ale sposób na życie

– przygotowanie do Światowego Dnia Młodzieży w 2016 roku. (W Łańcucie otwieramy Lokalny Punkt Przygotowań)

– ożywienie życia rodzin i wspólnot parafialnych (wybór świętych, przygotowanie stroju i charakteryzacja, przygotowanie delegacji do niesienia relikwii, feretronów, obrazów, ewentualne własnoręczne ich przygotowanie

– nie przedstawiamy inicjatywy Korowodu Świętych jako projektu opozycyjnego do halloween, ale jako spotkania, które ukazywać ma potęgę i piękno świętości.

 

III. Wskazówki organizacyjne

1. Odpowiedzialność za przygotowanie nabożeństwa przejmują parafie i wspólnoty w ramach nich działające. Zachęcamy do współpracy także władze samorządowe z podległymi im podmiotami, szkoły, instytucje kulturalne, świeckie stowarzyszenia itd.

2. Do szczególnego włączenia się w procesję zachęcamy przedstawicieli okolicznych parafii i wspólnot religijnych, zgromadzeń zakonnych. Zapraszamy ich do uczestnictwa w procesji z relikwiami czczonymi w danej wspólnocie, z figura lub obrazem jakiegoś świętego.

3. Oprócz relikwii i wizerunków świętych chcielibyśmy, aby także wielu uczestniczyło w korowodzie w stroju i charakteryzacji przypominającej danego świętego. „Święci chodzący ulicami miasta” stanowiliby trzecią grupę zaangażowanych osób idących na czele procesji. Przygotujmy odpowiednie stroje, jednak zwrócimy uwagę aby nie budzić przy tym poczucia groteskowości.

4. Wszystkich uczestników nabożeństwa prosimy o przyniesienie na procesję świece lub znicze. Może ciekawym elementem byłaby też odważna propozycja zachęcająca do ubrania białych lub przynajmniej jasnych ubrań.

 

IV. Wydarzenia towarzyszące

Nabożeństwo uwielbienia – sobota godz. 19.00 – kościół farny

Warsztaty „Taniec uwielbienia” piątek, 24 X od godz. 17.00, sobota od godz. 9.00

Okolicznościowe katechezy w szkołach

 

V. Ramowy przebieg Korowodu Świętych

 1. Rozpoczęcie – plac przed kościołem Św. Michała Archanioła. W kościele gromadzą się delegacje z relikwiami oraz asystą towarzyszącą (ministrant z kadzielnicą, osoby niosące świece, kwiaty, wstęgi itp. Emblemat z imieniem świętego
 2. Wprowadzenie
 3. Zapalenie Paschału
 4. Taniec Światła – grupa taneczna, choreografia, światło od Paschału do uczestników korowodu
 5. Odczytanie Słowa Bożego
 6. Uroczyste wniesienie relikwii świętych przez poszczególne delegacje. Konferansjer wyczytuje jakie relikwie i obrazy są wnoszone i jaka delegacje je niesie.
 7. Przy okolicznościowym śpiewie z kościoła wychodzą osoby ucharakteryzowane na różnych świętych i ustawiają się w procesji
 8. Wyruszamy w kierunku kościoła farnego zatrzymując się przy pięciu stacjach. W czasie drogi śpiewane są pieśni uwielbienia, a także fragmenty litanii do wszystkich świętych. Pieśnią przewodnią mogła by być piosenka wykonywana przez Arkę Noego „Poszli w ciemno za światłem”.
 9. Korowód zatrzymuje się przy pięciu stacjach (platforma samochodu, oświetlenie), które przebiegają w następujący sposób:
 • prezentacja jednego świętego – wywiad ze świętym, krótka scenka, drama
  • Tematyka stacji w roju 2014: Męczennicy II wojny Światowej :
  • I)Świętość = czystość – Sł. Boża Julia Buniowska
  • II)Świętość = życie – Rodzina Ulmów
  • III)Świętość = miłość – bł. Natalia Tułasiewicz
  • IV)Świętość = modlitwa – bł. Józef Kowalski
  • V)Świętość = wierność – bł. Achilles Puchała.
 • świadectwo
 • modlitwa za poszczególne stany – dziesiątek różańca
 • tajemnice światła
 • taniec uwielbienia podejmowany stopniowo przez wszystkich

W procesji uczestniczyłoby także 5 specjalnie przygotowanych dużych sztandarów z przedstawieniami wybranych do pięciu stacji świętych

 

10. Zwieńczenie Korowodu Świętych miałoby miejsce na placu przed kościołem farnym. Po śpiewie Te Deum modlitwa do Matki Bożej i błogosławieństwo

11. Fireshow przed kościołem  „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię…” Teatr Ognia DRACO – Sandomierz  

 

3 października 2014|