Rocznica obrony Łańcuta

9 września wspominaliśmy 75 rocznicę bitwy pod Łańcutem. Także w tym dniu w naszym kościele zgromadzili się pierwszoklasiści. Przyszli oni razem ze swoimi rodzicami i bliskimi, by wypraszać Boże błogosławieństwo na czas nauki w szkole. Ksiądz Proboszcz, w okolicznościowym kazaniu przypomniał, że obrona naszego miasta, prowadzona przez 10 Pułk Strzelców Konnych (dowodzony przez ppłka Janusza Bokszczanina) z 10 Brygady Kawalerii /zmotoryzowanej/ płka Stanisława Maczka, była jednym z kluczowych momentów w trakcie realizacji zadania, mającego na celu spowolnienie szybkich postępów wojsk niemieckich wzdłuż magistrali kolejowej i drogowej Kraków – Lwów.

Odnosząc się do uczestnictwa w Eucharystii najmłodszych uczniów, kaznodzieja zauważył, że ta rocznica to dobra okazja, by modlić się o dar pokoju w naszych czasach, aby nasze pokolenie nie musiało przeżywać już dramatycznego czasu wojny. Później ks. Proboszcz odmówił modlitwę błogosławieństwa tornistrów i wszystkich pomocy szkolnych. Po Mszy Świętej wszyscy zebrali się na zewnątrz świątyni przed znajdującą się tam tablicą poświęconą 10 Pułkowi Strzelców Konnych. Po okolicznościowych przemówieniach przedstawiciele różnych instytucji złożyli wiązanki kwiatów, oddając hołd poległym bohaterom.

9 września 2014|