Goście z Niepokalanowa

W niedzielę, 13 lipca gościł w naszej wspólnocie parafialnej wraz z relikwiami św. Maksymiliana o. Remigiusz Trocki Franciszkanin z Radia Niepokalanów. Podczas wszystkich Mszy świętych ojciec Remigiusz głosił kazania, w których zapraszał do kroczenia drogą świętości na wzór św. Maksymiliana. Kaznodzieja przybliżył postać św. Maksymiliana, jako patrona na trudne czasy. Zawsze stawiał sobie niełatwe do wykonania zadania. Przebywając na studiach w Rzymie mógł oglądać na własne oczy wolnomularskie manifestacje przeciwko wierze i Kościołowi. Stąd też zrodziła się w Maksymilianie Kolbe myśl o powołaniu Rycerstwa Niepokalanej do walki z siłami ciemności zagrażającymi Kościołowi.

Ojciec Maksymilian był też inicjatorem i pierwszym redaktorem miesięcznika Rycerz Niepokalanej ukazującego się do dzisiaj od 1922 r. Było to pismo wydane z niesamowitym rozmachem, jak na owe czasy. Kolbe zawsze przykładał wielką wagę do najnowocześniejszych środków, które wykorzystywał do głoszenia Ewangelii i nabożeństwa do Maryi.

Wierni otrzymali od o. Remigiusza reprint pierwszego numeru Rycerza Niepokalanej, o którym tak mówił sam redaktor Maksymilian Maria Kolbe: „Ton pisma będzie przyjazny dla wszystkich bez względu na różnice wiary i narodowości. Miłość, której uczył Chrystus – jego charakterem. I właśnie z tej miłości ku zbłąkanym, a przecież szukającym duszom, postara się on piętnować fałsz, wyświetlać prawdę i wskazywać prawdziwą drogę do szczęścia”.

***

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. W roku 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy. Niestety, zbliżająca się II wojna światowa przerwała zamiary uruchomienia na stałe stacji radiowej. Dopiero w roku 1994 słuchacze usłyszeli na fali 102,7 FM melodię pieśni maryjnej „Po górach, dolinach” i głos „Tu Radio Niepokalanów”.

15 sierpnia 2014|