Ogłoszenie o BEZPŁATNYCH ZAJĘCIACH Z J.ANGIELSKIEGO DLA DOROSŁYCH

Istnieje możliwość zapisu na BEZPŁATNE ZAJĘCIA J.ANGIELSKIEGO DLA DOROSŁYCH (120h potwierdzone certyfikatem) w ramach projektu unijnego: ”Certyfikowane kursy j. angielskiego dla pracowników MMŚP”.

Warunki zapisu:

– osoby do 50 roku życia z wykształceniem MAKSYMALNIE ŚREDNIM zatrudnione na umowę o pracę, zlecenie lub prowadzące własną działalność gospodarczą,

– osoby po 50 roku życia z dowolnym wykształceniem zatrudnione na umowę o pracę, zlecenie lub prowadzące własną działalność gospodarczą.

Zapisy do 15  lipca pod nr tel. 723 333 138 lub (17) 225 41 87

10 czerwca 2014|