Duchem Świętym napełnieni

W dniu 7 czerwca br., w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 143 gimnazjalistów klas trzecich przynależnych do łańcuckiej Fary, św. Michała oraz Kościoła Parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie przyjęło Sakrament Bierzmowania w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Łańcucie. Uroczystą mszę świętą celebrował ksiądz biskup Stanisław Jamrozek wspólnie z kapłanami wymienionych parafii:   ks. Tadeuszem Kocórem, ks. Markiem Blecharczykiem. ks. Henrykiem Pszoną, ks. Janem Franków oraz ks. Pawłem Bajgerem – opiekunem duchowym młodzieży z Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie.

Oprócz kandydatów do bierzmowania uroczystość zgromadziła ich świadków, rodziców oraz zaproszonych gości. Jej inaugurację stanowiła modlitwa różańcowa prowadzona przez młodzież. Na początku Mszy Świętej rodzice oraz trzecioklasiści zapewnili księdza biskupa o właściwym duchowym przygotowaniu młodych ludzi i ich gotowości do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Również ks. Prałat, -Proboszcz tutejszej Fary, Tadeusz Kocór podkreślił, iż młodzież mądrze wykorzystała trzyletni okres przygotowawczy. Kulminacyjny moment uroczystości poprzedziła homilia wygłoszona przez księdza biskupa Stanisława Jamrozka, w której zwrócił uwagę na ogromne znaczenie Ducha Świętego w życiu młodych ludzi, niezbędnego dla ich duchowego rozwoju, umocnienia i mądrych wyborów życiowych. Wyznanie wiary złożone przez wszystkich zgromadzonych było niewątpliwie powtórzeniem wyznania na chrzcie – odnowieniem chrzcielnych przyrzeczeń. Najważniejszy moment uroczystości – namaszczenie krzyżmem świętym – młodzież przeżyła w głębokim skupieniu i powadze. Młodzi ludzie świadomie i godnie przyjęli do swoich serc dar Ducha Świętego.

Pięknym muzycznym dopełnieniem całości, akcentem podkreślającym niecodzienność chwili , był występ zespołu wokalno – instrumentalnego z Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łańcucie.

Ks. Proboszcz z serca podziękował wszystkim , którzy przygotowywali młodzież do przyjęcia sakramentu. W sposób szczególny katechetce- S. Angeli, która jak zaznaczył była” reżyserem” tej Uroczystości i włożyła całe serce by Liturgia i wszystko co z nią związane było tak piękne i dopracowane.

Umocnieni Duchem Świętym wierni podziękowali Chrystusowi i Jego Matce Litanią do Najświętszego Serca Jezusa oraz procesją z figurą Matki Boskiej Fatimskiej wokół kościoła.

Sobotnia uroczystość bierzmowania niewątpliwie była duchowym przeżyciem dla gimnazjalistów i ich bliskich. Pozostawiła w sercach młodych ludzi pokój, radość i umocnienie w wierze, a dla rodziców stanowiła powód do niekłamanej dumy, iż ich dzieci osiągnęły chrześcijańską dojrzałość.[ Beata- rodzic]

 

 

Duch Święty to przedziwne tchnienie życia,

To jakby wiatr usłużnie przynoszący wilgoć na pustynię.”

/Kardynał Stefan Wyszyński/

 

7 czerwca 2014|