Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

Dziewięćdziesiąta Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasnej Górze w dniach 24-25.05.2014r. była kolejną, w której uczestniczyli pracownicy łańcuckiej służby zdrowia. Pięćdziesięcioosobowa grupa pielgrzymów z „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o wraz towarzyszącym jej księdzem Rafałem przybyli do tronu Matki Bożej, aby powierzyć Jej nasze rodziny, pracę, bliskich, przyjaciół, a także wszystkie codzienne sprawy, jak i podziękować za błogosławieństwo i opiekę.

Pielgrzymka rozpoczęła się tradycyjnie Apelem Jasnogórskim, na którym pielgrzymów powitał i rozważania poprowadził bp Stefan Regmunt, przewodniczący Zespołu ds. Służby Zdrowia przy Episkopacie Polski. Droga Krzyżowa na Wałach poświęcona była pamięci Wielkiego Kapelana Służby Zdrowia, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i jego Mamie. Wzruszające i głębokie w treści rozważania prowadzili pielgrzymi z duszpasterstwa Służby Zdrowia diecezji świdnickiej.

Podsumowaniem sobotniego wieczoru była Pasterka Maryjna i czuwanie nocne w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Zwieńczenie pielgrzymki stanowiła niedzielna Msza Święta na Wałach, której przewodniczył abp wrocławski Józef Kupny. W swej homilii wyraził uznanie dla trudnej, odpowiedzialnej i niedocenianej pracy wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy z poświeceniem realizują swoje powołanie w niełatwym czasie, kiedy wszechobecna biurokracja ogranicza bezpośredni kontakt z chorym i potrzebującym. Trzeba dużej determinacji, aby pochylić się nad chorym, nieść ulgę w cierpieniu, obdarzyć go dobrym słowem i uśmiechem.

Ważnym wydarzeniem i owocem pielgrzymki było przyjęcie Deklaracji Wiary Lekarza. Jej autorem i inicjatorem była prof. Wanda Połtawska. Deklaracja, której treść zapisano w sześciu punktach zawiera przyrzeczenie obrony godności osoby ludzkiej, ochrony życia w całej jego ciągłości, działanie zgodne z sumieniem i nauką Kościoła, pierwszeństwo prawa Bożego przed prawem ludzkim.

Kamienne tablice z wyrytą treścią Deklaracji Wiary złożone zostały wraz z podpisami ok.3 tys. osób w czasie mszy świętej, jako dar ołtarza. Uroczystości zakończone zostały Aktem Zawierzenia Matce Jasnogórskiej całej Służby Zdrowia w Polsce.

Oprócz przeżywania pielgrzymki, uczestnicy wyjazdu odwiedzili po drodze kopalnię srebra w Tarnowskich Górach oraz Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach.

Wdzięczni za obecność wśród nas księdza Rafała, który dzielił się z nami swoimi refleksjami, modlitwą oraz śpiewem przy akompaniamencie gitary z utęsknieniem oczekiwać będziemy kolejnego wspólnego nawiedzenia Pani Jasnogórskiej.

25 maja 2014|