OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA 3 MAJA

3 maja to Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, ale także rocznica uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Dzień ten ma zarówno wymiar religijny, jak i patriotyczny. Polacy ukochali Maryję i od stuleci właśnie Jej przedstawiają trudne sprawy osobiste, Jej zawierzyli naszą Ojczyznę. Stało się już tradycją w naszej wspólnocie kościoła farnego, że w tym dniu modlimy się za naszą Ojczyznę Polskę, ale także za naszą małą Ojczyznę, nasze miasto – Łańcut. Uroczysta Msza Święta rozpoczęła się o godz. 9.30. Parafianie, a także przedstawiciele władz miasta i powiatu, parlamentarzyści, delegacje łańcuckich instytucji i placówek oświaty licznie wypełnili łańcucką farę, by przez przyczynę Maryi modlić się o pomyślność dla naszej ojczyzny.  

Mszy Świętej przewodniczył Ks. Proboszcz Tadeusz Kocór, zaś homilię wygłosił Ks. Władysław Kenar, który przypominał, że: „skarby polskiej kultury, sztuki i nauki, którymi się dzisiaj szczycimy wyrosły z wartości chrześcijańskich i są one naszym dziedzictwem narodowym otrzymanym od przodków. W tej tradycji jest miejsce w naszej ojczyźnie dla Maryi. Bo ona broni godności każdej osoby, która żyje na polskiej ziemi. Maryja uczy Polaków patriotycznej postawy.” Po zakończeniu Eucharystii nastąpiło składanie wiązanek kwiatów pod tablicami upamiętniającymi 100. i 200. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, które znajdują się na murach naszego kościoła.

3 maja 2014|