Zakończyły się parafialne rekolekcje

Dobiegły końca nasze parafialne rekolekcje. Powinny one być czasem wyjątkowym w życiu katolika – czasem zatrzymania, czasem zadumy nad dotychczasowym życiem a również refleksji nad sensem życia. Wprawdzie po przedstawieniu Księdza Profesora przez naszego Księdza Proboszcza można było spodziewać się wykładów akademickich, ale było inaczej. Zamiast wykładów – nauki zwięzłe, osadzone w dzisiejszym życiu i głęboko związane z wiarą w Syna Bożego Jezusa Chrystusa, poparte Biblią i nauczaniem naszego Papieża bł. Jana Pawła II. Uświadomiły nam jak wielką łaską jest żywa wiara, modlitwa i również cierpienie – przyjęcie krzyża z miłością i bez lęku.

Stanowiły wskazania jak żyć w dzisiejszym, współczesnym świecie – chociaż by – kierując się sumieniem. Były też akcenty narodowe, polskie, Maryjne i łańcuckie związane z Naszą Panią Łańcucką, która jest wzorem wiary i na którą zawsze możemy liczyć. Widać było, że nasz Rekolekcjonista potrafił wczuć się w nasze problemy, wielu parafian pamięta go jak przed 30 laty pracował w Łańcucie jako wikariusz.

Dziękujemy Księdzu Michałowi, życząc błogosławieństwa Bożego w dalszej posłudze duszpasterskiej i pracy naukowej. (Łukasz N. Węsierski)

13 kwietnia 2014|