Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową na każdej Mszy Świętej mogliśmy w naszej świątyni poświęcić palmy. Obrzęd ten miał wyjątkowo uroczysty charakter podczas Mszy Świętej o godz. 11.00, której przewodniczył ks. prałat Władysław Kenar. Wierni zgromadzili się na początku przy polowym ołtarzu, aby potem uroczyście wejść z poświęconymi palmami do świątyni. Liturgia bowiem wspomina w tym dniu uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Chrystus wkracza do świętego miasta jako jego Król i Pan, odbiera spontaniczny hołd od mieszkańców Jerozolimy. Jak co tydzień o tej porze w naszym kościele modliło się wiele dzieci. Gratulujemy rodzicom, którzy uczą swe dzieci pięknych tradycji chrześcijańskich.

13 kwietnia 2014|