Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał …

Działająca przy naszej parafii grupa teatralna wraz z przyjaciółmi z innych parafii miasta Łańcuta i okolic, w Niedzielę Palmową wystawiła o godz. 15.00 i 18.15 w Miejskim Domu Kultury sztukę pt. „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał … ” Spektakl to właściwie misterium Męki Pańskiej zrealizowanie na podstawie książki Paula L. Maiera pt. „Oścień śmierci”. Wyróżniał się jednak niekonwencjonalnym umiejscowieniem akcji jak gdyby w dwóch płaszczyznach: współczesnej i tamtej sprzed ponad dwóch tysięcy lat . Motywem przewodnim sztuki było odkrycie przez naukowców grobu ciałem Jezusa z Nazaretu.

Miało to być dowodem na zakwestionowanie prawdziwości wiary w Zmartwychwstanie. Jednak w finale sztuki dowiadujemy się, że „odkrycie” było zwykłym fałszerstwem naukowca, który utracił wiarę w wyniku osobistych przeżyć. Przedstawienie porusza problem życia człowieka w dzisiejszym świecie, bez nadziei na życie wieczne.

Bardzo sprawnie i wartko prowadzona narracja oraz dobra gra aktorów oraz ciekawy zamysł reżyserski sprawiły, że przedstawienie miało bardzo dobry odbiór przez licznie zebraną publiczność. W sercach widzów zapewne jeszcze bardziej obudziła się wdzięczność wobec Jezusa Chrystusa Syna Bożego za dar Odkupienia wysłużony na krzyżu. Sztuka sceniczna dobrze wpisywała się w przesłanie kończących się w naszej parafii rekolekcji wielkopostnych. Reżyserem spektaklu była s. Alberta – serafitka. Mamy nadzieję, że wkrótce na stronach TV Łańcut będzie można zobaczyć film dokumentujący tegoroczne misterium.

13 kwietnia 2014|