Rekolekcje licealistów łańcuckich

Tegoroczne rekolekcje szkole dla I i II LO w Łańcucie odbywały się w dwóch etapach. Pierwszy dzień należał do dr Tomasza Terlikowskiego z Warszawy, który opowiedział swoje świadectwo nawrócenia i mocnej ingerencji Boga w życie, kiedy chodziło o sprawę potomstwa. Doświadczenie małżeńskiego życia jakim podzielił się, pokazało praktyczne strony odniesienia do Boga i wyraźne spełnienie tego co jest nazywane pragmatyzmem wiary. To spotkanie cieszyło się dużym powodzeniem i spotkało się z pozytywnymi ocenami wśród młodzieży, stąd  prezentujmy świadectwo Pana Tomasza Terlikowskiego. Nagrania dokonało Radio Fara i na falach tej rozgłośni została także zaprezentowana prelekcja Tomasza Terlikowskiego.

Kolejny dwa dni miały wymiar bardziej modlitewny i odbywały się w kościele farnym w Łańcucie. Prowadził te dni ks. Marek Wasąg znany ze swojego zaangażowania w Ruch Charyzmatyczny naszej diecezji. Dwa dni miały swój temat: „Miłosierny Ojciec” i Miłosierny Syn”. Oprócz specjalnej konferencji na podstawie wybranych fragmentów Pisma Świętego, była modlitwa oddania siebie Jezusowi oraz modlitwa o uzdrowienie. Z relacji młodzieży można wywnioskować, że to pierwsze takie doświadczenie tego typu duchowości. Miejmy tylko nadzieję, że będzie kontynuowana w prywatnym budowaniu pobożności.

14 marca 2014|