DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 19 stycznia 2014

  1. Dziś o godz. 14.30, zapraszamy na opłatek parafialny i wspólne kolędowanie do MDK.
  2. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Pragniemy podziękować za pełne wiary i miłości spotkania w Waszych domach i rodzinach. Niech wspólna modlitwa, błogosławieństwo i rozmowy, zaowocują dalszym pielęgnowaniem więzi miłości, łączącej nas z naszym Panem i Bogiem Jezusem Chrystusem. Składamy Bóg zapłać za ofiary, składane z okazji kolędy.
  3. Wczoraj, 18 stycznia, rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to ważna inicjatywa, gdyż od jedności Chrystusowego Kościoła zależy skuteczność głoszenia Ewangelii tym, którzy jej nie znają. Warto zatem, abyśmy aktywnie włączyli się w modlitwę, by nastała jedna owczarnia pod jednym Pasterzem.
  4. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Papież wystosował na ten dzień orędzie, w którym czytamy: „…nie tylko nasi rodacy przebywają poza granicami kraju, lecz wciąż wielu ludzi musi w pośpiechu opuszczać swoje domy z powodu wojen czy regionalnych konfliktów, zostawiając i często tracąc to, co do tej pory zyskali. Niech los tych ludzi nie będzie nam obojętny, zechciejmy włączać się w akcje pomocy, zwłaszcza jeśli możemy się choć trochę materialnie czy duchowo przyczynić do poprawy ich losu. Nikt z nas nie ma stałego miejsca na tej ziemi, wszyscy jesteśmy pielgrzymami w drodze do wiecznej ojczyzny, dlatego też niech nasze serca pozostają wrażliwe i otwarte na drugiego człowieka”.
  5. Rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zachęcamy, by ta przerwa od nauki w szkole stała się okazją do odkrywania Boga w pięknie przyrody i w drugim człowieku. Postarajcie się, kochani, nie spędzać tego czasu jedynie przed komputerem czy konsolą do gry, lecz rozejrzyjcie się wokół siebie, być może są osoby w waszym sąsiedztwie, które czekają na drobną pomoc czy wspólne wypicie herbaty, pomoc w domowych porządkach itp.
  6. We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za nasze kochane Babcie i Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.
  7. W sobotę, 25 stycznia, przypada święto nawrócenia św. Pawła Apostoła. Św. Paweł, jak wiemy, jest jednym z największych Apostołów i świętych Kościoła. Zanim jednak został chrześcijaninem, zwalczał Kościół z tą samą gorliwością, z jaką później głosił Ewangelię Chrystusa. Jego historia pokazuje nam, że dla Boga nie ma człowieka straconego, który nie mógłby do Niego wrócić, jeśli tylko zechce otworzyć się na łaskę Bożą. Tego dnia kończy się także Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
  8. W tym tygodniu zmarli: Stefania Wlaź i Helena Augustyn. Dobry Jezu …
  9. Słowo Życia: Jan Chrzciciel zaświadcza: Jezus jest Synem Bożym. Odważnie i my wyznawajmy tę prawdę, że On jest prawdziwym Bogiem, wobec współczesnego świata.
17 stycznia 2014|