Opłatek u seniorów

Wyjątkowo uroczysty charakter miało noworoczne spotkanie opłatkowe słuchaczy Stowarzyszenia Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku, które miało miejsce 9 stycznia. Specjalnie dla nich uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 i ich rodzice przygotowali i zaprezentowali widowisko jasełkowe, które spotkało się z niezwykle życzliwym przyjęciem widowni. W nastrój  spotkania wprowadził słuchaczy  uniwersytecki chór pod dyrekcją kanclerz Otylii Piechowskiej. Przy akompaniamencie Jana Millera wykonał on kilka najbardziej znanych i lubianych polskich kolęd. Na spotkanie przybyli jak zawsze goście, którzy składając seniorom najlepsze życzenia z okazji Nowego Roku, dzielili się z nimi tradycyjnym opłatkiem. Mimo licznych obowiązków  swój czas poświęcili dla nich burmistrz Stanisław Gwizdak, jego zastępca Henryk Pazdan i ksiądz prałat Władysław Kenar – proboszcz-senior łańcuckiej Fary. [Adam Kunysz}

9 stycznia 2014|