Dzień Pomocy Misjom w uroczystość Objawienia Pańskiego

6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego przypada Dzień Pomocy Misjom. Także w naszym kościele zbierane były z tej okazji ofiary na tacę, które zasilają Krajowy Fundusz Misyjny. Parafianie wzięli sobie do serca tegoroczne przesłanie: „Pomóżmy misjonarzom świadczyć o Chrystusie”. Obecnie 97 krajach świata pracuje 2015 misjonarek i misjonarzy z Polski. Siostry Serafitki tradycyjnie już przygotowały zestawy zawierające kredę i kadzidło. Datki zbierane przy tej okazji zasilą działalność misyjną podejmowaną przez to Zgromadzenie w Gabonie. Warto podkreślić, że we Mszy Świętej o godz. 11.00 uczestniczyli aktorzy występujący z tegorocznych jasełkach parafialnych. Zwłaszcza obecność Trzech Mędrców podkreśliła misyjny wymiar Uroczystości Objawienia Pańskiego. [xmk]

6 stycznia 2014|