RODZINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁAŃCUCIE

WRAZ Z MIEJSKIM DOMEM KULTURY W ŁAŃCUCIE

ORGANIZUJE

RODZINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

REGULAMIN PRZEGLĄDU:

CELE:

ü  Popularyzacja kolęd i pastorałek

ü  Kultywowanie Bożego Narodzenia poprzez wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek

ü  Wspólnotowe, rodzinne przezywanie Okresu Bożego Narodzenia

ZADANIA UCZESTNIKÓW PRZEGLĄDU:

ü  Przygotowanie jednej lub dwóch kolęd lub pastorałek przez Rodzinę (przynajmniej 2 osoby) i wykonanie jej w dniu Przeglądu.

TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

ü  19 stycznia 2014r., godzina 14.30

MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE

ZASADY WYBORU I PREZENTACJI KOLĘD I PASTORAŁEK:

  1. Prezentowane mogą być kolędy i pastorałki tradycyjne i współczesne w tradycyjnej i współczesnej aranżacji.
  2. Wykonawcy mogą śpiewać utwory z akompaniamentem zespołu muzycznego, do podkładu z płyty CD, bądź a capella.
  3. Zachęcamy do różnorodnych dodatkowych środków wyrazu artystycznego (stroje, choreografia).

ZASADY ZGŁOSZENIA DO PRZEGLĄDU:

Wypełnione karty zgłoszeń należy zostawiać w zakrystii Kościoła Farnego – św. Stanisława Biskupa i Męczennika lub wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej na drzwiach przy domu Sióstr Serafitek przy ul. Dominikańskiej 13 w Łańcucie do dnia 7 stycznia 2014r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE RODZINY DO UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK DLA RODZIN

KARTA ZGŁOSZENIA

  1. ILOŚĆ WYKONAWCÓW
  2. IMIONA I NAZWISKA WYKONAWCÓW
  1. ADRES I TELEFON KONTAKTOWY
  1. REPERTUAR – TYTUŁ KOLĘDY, PASTORAŁKI
  1. RODZAJ AKOMPANIAMENTU
  1. POTRZEBY TECHNICZNE

Podpisy Uczestników

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE I CZYTELNE WYPEŁNIENIE KART ZGŁOSZEŃ

17 grudnia 2013|