Oazowy Dzień Wspólnoty Rejonu Łańcuckiego

W niedzielę 15 grudnia odbył się kolejny Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. W kościele pw. św. Józefa na Podzwierzyńcu k. Łańcuta, spotkały się rodziny Domowego Kościoła i młodzież oazowa, także z naszej parafii. Hasło Dnia Wspólnoty brzmiało: „Narodzić się na nowo przez Słowo Boże”. Po zawiązaniu wspólnoty dzielono się Słowem Bożym w grupach, rozważając tekst z Ewangelii św. Jana o nocnym spotkaniu Nikodema z Panem Jezusem. Później był czas modlitwy osobistej, zwany „Namiotem Spotkania” wykorzystano tekst psalmu/PS 119, 111-112/.

Swoim świadectwem podzielili się przedstawiciele Domowego Kościoła – Małgosia i Ryszard Kudybowie z Łańcuta o roli czytania Pisma św. w ich życiu – oraz Madzia Jamioł z Oazy Młodzieżowej.

Eucharystię sprawował nasz niezastąpiony moderator ks. Zbigniew Malec, a homilię wygłosił gospodarz parafii ks. Alojzy Szwed. Roman Wierzbiński w ramach szkoły liturgii odczytał tekst pt. „Przeżywanie Eucharystii”.

Po Mszy świętej odmówiliśmy wszyscy Modlitwę do Niepokalanej Jutrzenki Wolności, a następnie udano się na agape do szkoły podstawowej. [Anna i Lucjan Kluzowie]

15 grudnia 2013|