20-lecie świetlicy „Wzrastanie”

Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia Zespół Tańca Estradowego „Ekrol” we współpracy z Miejskim Domem Kultury przygotował Koncert Dobroczynny. Wydarzenie odbyło się 15 grudnia pod hasłem „Jednego Wiecora”. W tym roku koncert miał przesłanie szczególne, bo świętowano w jego trakcie jubileusz XX-lecia istnienia działającej w Łańcucie Świetlicy „Wzrastanie”. Przed koncertem w holu MDK nabyć można było cegiełki oraz wziąć udział w kiermaszu rękodzieła przygotowanego przez Klub i Świetlicę „Wzrastanie”. Całość dochodu przeznaczona została na działalność statutową tej organizacji.

Świetlica i Klub Profilaktyczno – Wychowawcze w Łańcucie działają w ramach Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II w Lipniku kolejno od 1993 i 1998 roku. Świetlica zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 6 do 12 lat. Wykwalifikowana kadra i wolontariusze pozwalają wychowankom rozwijać ich zainteresowania i talenty, pomagają w nauce szkolnej, prowadzą dożywianie dzieci i młodzieży, organizują wycieczki i kolonie.

Działaniem Klubu objęta jest młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z Łańcuta, która znajduje się w warunkach niekorzystnych dla rozwoju oraz młodzież niepełnosprawna. Klub działa przez cały rok poprzez zajęcia opiekuńcze, profilaktyczno-wychowawcze, artystyczne, sportowo-rekreacyjne, turystyczne i inne. Prowadzone są korepetycje, a w wolnych chwilach młodzież może korzystać w klubie z siłowni, ping-ponga czy komputerów.

Na koncert zorganizowany w sali widowiskowej MDK przybyli mieszkańcy miasta i okolic, którzy szybko zapełnili widownię do ostatniego miejsca. Nie zabrakło wśród nich takich gości jak m.in. ks. proboszcz Tadeusz Kocór, ks. prałat Władysław Kenar, Starosta Powiatu Łańcuckiego Adam Krzysztoń, Przewodniczący Rady Miasta Jacek Bartman i wielu innych. Świętując jubileusz, dyrekcja łańcuckiego Klubu i Świetlicy „Wzrastanie” uhonorowała okolicznościowymi statuetkami osoby szczególnie wspierające działalność tej organizacji. W programie artystycznym widzowie obejrzeli występy Zespołu „Ekrol” i Zespołu Pieśni i Tańca „Łańcut” oraz solistów, m.in. Magdaleny Drabickiej wraz z córką Emilią Drabicką. [Katarzyna Pilch – MDK Łańcut]

15 grudnia 2013|