Festiwal Piosenki Maryjnej i Patriotycznej

W dniu 9 grudnia 2013 r w Sali Balowej Muzeum – Zamku w Łańcucie odbył się Festiwal Pieśni Maryjnej i Patriotycznej dla osób niepełnosprawnych. Wraz z naszą parafią organizatorami tego przedsięwzięcia były Siostry Serafitki i katecheci Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu. Patronką Festiwalu została ogłoszona bł. Matka Małgorzata Łucja Szewczyk – Założycielka Sióstr Serafitek, oddana biednym, ubogim, potrzebującym i niepełnosprawnym. Pewnie uśmiechała się szczęśliwa patrząc z nieba, jak chorzy i ubodzy, którymi świat współczesny tak bardzo pogardza, przechadzają się wśród bogato zdobionych pałacowych wnętrz.

A może jeszcze bardziej cieszyła się widząc, jak uczestniczący w festiwalu zaproszeni dostojni goście – J. E. Ks. Bp Adam Szal, ks. Prał. Władysław Kenar, ks. Marek Dec, ks. Jan Franków, Siostra Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Serafitek Rut Wronka, Pan Starosta Adam Krzysztoń i Pan Burmistrz Stanisław Gwizdak oraz Pan Prezes Ryszard Kucha i Członkowie Akcji Katolickiej dyskretnie ocierali łzy wzruszenia podziwiając heroiczny wysiłek niepełnosprawnych i chorych i opiekunów, jaki włożyli w przygotowanie tych występów. Festiwal rozpoczął się Mszą Świętą, której przewodniczył J. E. Ks. Bp Adam Szal. Potem nastąpił przejazd do Zamku i rozpoczęcie przesłuchań. Na zakończenie osoby niepełnosprawne mogły zwiedzić ekspozycje muzealne i w Restauracji Zamkowej spożyć ciepły posiłek. Przyjechali uczestnicy z 16 miejscowości południowej Polski: ze Środowiskowych Domów Samopomocy z Bliznego, Pruchnika, Leska, Brzozowa, Strzyżowa, Radymna; Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych „START” z Przemyśla, z Białobrzeg, Leżajska, Stalowej Woli, Przeworska, Łopuszki Wielkiej; Domów Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów z Przemyśla, Wielkich Oczu, Matczyna oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 z Przemyśla. Wszystkie zespoły śpiewały po dwie pieśni Maryjną i Patriotyczną. Występ w Sali Balowej był wielkim wyróżnieniem dla osób niepełnosprawnych oraz docenieniem pracy ich opiekunów. Niósł ze sobą wiele przeżyć – radości, wiary we własne możliwości i nadziei na przyszłość. To dzięki zaangażowaniu wielu osób mogą odbywać się te spotkania. Wielką wdzięczność chcemy wyrazić Dyrekcji p. Wtowi Karolowi Wojtowiczowi i P. Grażynie Ulma i wszystkim Pracownikom Muzeum – Zamku w Łańcucie za wielkie zaufanie i ogrom pracy wykonanej na poczet tego Festiwalu, Dyrektorowi P. Andrzejowi Piechowskiemu i Pracownikom Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie za poświęcenie i zaangażowanie, Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej na czele z Panem Prezesem Ryszardem Kuchą i wszystkim Członkom za ofiarną pracęjeszcze na długo przed Fesiwalem, Parafialnemu Oddziałowi Caritas za pomoc w znalezieniu ludzi otwartego serca, Szkolnym Kołom Caritas z I LO wraz z s. Kingą Borys, z II LO wraz z P. Agnieszką Szpunar, z ZST wraz z ks. Maciejem Kandeferem oraz ratownikom z Policealnej Szkoły Medycznej wraz z opiekunką P. Agnieszką Gargałą. Dzięki sponsorom, wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymały upominki. Dużo dobrego działo się tego dnia na Zamku w Łańcucie…

Niech będzie za wszystko Bóg błogo­sławiony i uwielbiony!

9 grudnia 2013|