Zachęta i zaproszenie do szczególnej modlitwy za Kapłanów i Kościół.

Ksiądz Arcybiskup w Uroczystość Chrystusa Króla zaapelował do wiernych naszej Archidiecezji:

„Kończy się rok wiary, czas szczególnej troski o fundamenty naszej relacji z Panem Bogiem. Widać jednocześnie jak bardzo spotęgowały się ataki na biskupów, kapłanów i Kościół. To także jest znak dla nas wszystkich. Wiemy jednak, że w tej konfrontacji ze złem i z promocją grzechu prawdziwe zwycięstwo daje Bóg i Jego łaska. Włączmy się zatem w godną i pełną nadziei inicjatywę szczególnie zatroskanych Księży oraz Ludzi świeckich o większą, gorliwą i ufną modlitwę za Kościół i Kapłanów, za powołanych do służby Bogu.

Okazją szczególną niech będzie odprawienie nowenny modlitewnej do Niepokalanej Matki Zbawiciela poczynając od 29 listopada. Dobór modlitw zależy od każdego odprawiającego, ale wszyscy modlimy się z Maryją do Jezusa, ufni w pomoc do zwyciężania własnych słabości, do pokonywania wszelkiego rodzaju zła, nienawiści i grzechu w każdym ludzkim sercu. Niepokalana zwycięży! Odrodzenie moralne narodu jest wielką potrzebą, od tego zależy zbawienie wielu ludzi i trwałe polepszenie naszego codziennego bytowania. Odrodzenie powszechne nie nastąpi bez nawrócenia i świętości pojedynczych ludzi: i ciebie i mnie. Łaskę nawrócenia da Pan – Bóg Ojciec Miłosierdzia, ale trzeba się o nią modlić. Modlitwa z Maryją i Jezusem przyniesie owoc, umocni Kościół, doprowadzi do zwycięstwa na Bożą, a nie naszą miarę.”

                                                                                        

24 listopada 2013|