JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA – 24 listopada 2013

  1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.
  2. Dziś w Watykanie pod przewodnictwem papieża Franciszka odbywa się uroczyste zakończenie Roku Wiary. Przez ten rok medytowaliśmy nad prawdami zawartymi w Credo – wyznaniu wiary. Przede wszystkim jednak prosiliśmy Chrystusa, aby przymnożył nam wiary. Oby tak się stało, oby błogosławionemocną wiarę były owoce tego Roku w całym Kościele, w naszej parafii i w sercu każdego z nas.
  3. Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Przypomnijmy, że Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, a jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiaryspołecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zachęcamy do wstępowania w szeregi Akcji Katolickiej.
  4. W sobotę, 30 listopada, obchodzimy święto Świętego Andrzeja Apostoła, jednego z pierwszych uczniów Pana Jezusa. Jest to również czas tak zwanych andrzejkowych zabaw. Bardzo prosimyzachowanie roztropności, zwłaszcza tam, gdzie zabawa kolidowałaby z wiarą. Wiara we wróżby, horoskopy i zabobony jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem.
  5. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo przygotowani. Podczas Adwentu pierwsza msza św. w naszym kościele jest o godz. 6.00.
  6. Nadszedł czas, aby w naszej parafii powołać nową Radę Parafialną. Zgodnie z Synodem Archidiecezji połowę Rady powołuje proboszcz a druga połowa pochodzi z wyboru wiernych. W związku z tym prosimy o podawanie kandydatów, przez najbliższe dwa tygodnie. Karteczki z imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem prosimy składać na tacę. Bardzo prosimy o sumienne potraktowanie tej prośby i poddanie osób, które w przyszłości w Waszym imieniu weszłyby do Rady i uczyniły z niej dobrą i skuteczną Radę Parafialną i Duszpasterską.
  7. W sobotę 30.11. br. po Mszy św. wieczorowej zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu z modlitwą uwielbienia w intencji rodzin i katechezę. Modlitwę poprowadzi i katechezę wygłosi ks. Paweł Bajger.
  8. W przyszłą niedzielę młodzież gimnazjalna będzie rozprowadzać kalendarze i bombki choinkowe własnoręcznie malowane. Dochód przeznaczony zostanie na wsparcie młodzieży biednej.
  9. Słowo Życia: Jeżeli wierzysz w Chrystusa – podejmij dzieło Chrystusa, a wiara twoja żyć będzie. (św. Bernard)
23 listopada 2013|