TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 3 listopada 2013

1.    Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym.
2.    Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez papieża i wyzbycie się przywiązania do najmniejszego nawet grzechu. Codziennie o godz. 17.30  modlimy się też za zmarłych w naszym kościele w tzw. „wypominkach”, na które dziś przyjmuje jeszcze Siostra w domu katechetycznym. Na Kątach wypominki w środy o godz. 17.30.
3.    Dziś o godz. 15.30 Msza św. dla rodziców i dzieci klas II; a o 17.00, wystawienie Najśw. Sakramentu, różaniec za zmarłych i zmiana tajemnic.  
4.    Jutro czcimy św. Karola Boromeusza, patrona Sióstr Boromeuszek. Módlmy się w ich intencji.
5.    W sobotę, 9 listopada, będziemy świętować rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.
6.    Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Ukazał się także nasz miesięcznik Gaude Mater.
7.    W poniedziałek 4.11.2013 w salce katechetycznej odbędą się porady prawne w godz. od 17.30-19.00.
8.    W najbliższy czwartek 7 listopada po wieczornej Mszy świętej o godzinie 19:00 zapraszamy na Adorację Eucharystyczną z medytacją biblijna, którą poprowadzi ks. Maciej Gierula. Główną myślą czuwania będą słowa Pana Jezusa: „Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie  może być moim uczniem” (Łk 14, 33).
9.    W piątek spotkanie Akcji Katolickiej po wieczornej Mszy św.
10.    W przyszłą niedzielę o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele koncert z okazji Święta Niepodległości. Wystąpią Prof. Feliks Widera – tenor (Akademia Muzyczna w Katowicach) i Prof. Władysław Szymański – organy (Akademia Muzyczna w Katowicach).W programie, między innymi muzyka polska.
11.     12 listopada o godz. 19.00 w kościele św. Michała odbędzie się spotkanie dla osób związanych ze środowiskiem medycznym: lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i wszystkich zainteresowanych z dr Wandą Półtawską, która prelekcję na temat: „Medycyna a aktualne zagrożenia etyki lekarskiej”.
12.     W tym tygodniu zmarli: Maria Kudła i Dobiesław Nowak. Dobry Jezu …
13.     Słowo Życia: Każdy kto wierzy Jezusowi Chrystusowi ma życie wieczne.

2 listopada 2013|