TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 27 października 2013

 1. Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), których data konsekracji nie jest znana, obchodzona jest uroczystość poświęcenia. Dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu. Bogu dziękujemy za naszą świątynię i modlimy się za jej dobroczyńców dawnych i obecnych.
 2. Dziś przy naszym kościele są zbierane podpisy solidaryzujące się z Księdzem Arcybiskupem Józefem Michalikiem w związku z falą ataków na Jego Osobę w środkach masowego przekazu. Podpis taki można też złożyć drogą elektroniczną na stronie www. przemyska.pl
 3. Trwa tydzień misyjny. Z tej racji Koło Misyjne działające przy naszej parafii kwestuje dziś przy kościele na misje. Bóg zapłać za ofiary składane na ten cel.
 4. Jutro w liturgii czcimy świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo, będziemy prosić Boga o tak samo silną wiarę. Jak wiemy, Święty Juda Tadeusz jest szczególnym patronem naszego księdza Proboszcza. Czcigodnemu Solenizantowi już dziś składamy serdeczne życzenia obfitości Bożych darów w codziennej posłudze w naszej wspólnocie. Wszystkich parafian zachęcamy do modlitwy za naszego Księdza Proboszcza
  i zapraszamy jutro na wieczorną Eucharystię sprawowaną w Jego intencji.
 5. W nadchodzący piątek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, żetym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one odprawione według porządku niedzielnego, nie będzie tylko Mszy św. o godz. 18.00. Msza Święta na naszym cmentarzu, a po niej procesja o godzinie 14.00.
 6. W sobotę, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele zostaną odprawione Msze Święte o godzinie 6.00, 7.00, 8.00 i 18.00. Nie zapominajmy też, że przez osiempierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwyintencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 7. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W sobotę do południa odwiedzimy chorych.
 8. Z racji uroczystości Wszystkich Świętych i pierwszego piątku, spowiedź święta w czwartek od godz. 16.00. Z sakramentu pokuty można będzie skorzystać także od poniedziałku do środy pół godziny przed nabożeństwem różańcowym.
 9. W uroczystość Wszystkich Świętych i w przyszłą niedzielę, po każdej Mszy św., Siostra Alberta będzie przyjmować na wypominki, w domu katechetycznym.

10.Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Łańcuckie będzie prowadzić kwestę na cmentarzu w Łańcucie w dzień Wszystkich Świętych na rzecz Kuchni dla bezdomnych i ubogich w godz. od 8 do 16. Wspierajmy biednych i w ten sposób pomagajmy zmarłym.

11.Oddział PTTK w Łańcucie w dniu 1 listopada organizuję także kwestę na naszym cmentarzu na ratowanie zabytkowych pomników na łańcuckiej nekropolii.

12.W tym tygodniu zmarli: + Grzegorz Pityński, + Stanisław Korzystko, + Roman Pusz. Módlmy się w ich intencji: Wieczne odpoczywanie…

13. Słowo Życia: Bóg daje dowody, że to, czego uczy wiara, jest prawdziwe. – (św. Tomasz z Akwinu)

26 października 2013|