DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 15 września 2013

 1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów i pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Wychowujmy młode pokolenie do odpowiedzialnego z nich korzystania. Słuchajmy katolickich rozgłośni, czytajmy systematycznie prasę katolicką.
 2. Dziś ukazał się nasz miesięcznik Gaude Mater.
 3. Obecny tydzień w Kościele polskim będzie przeżywany jako czas szczególnej troski o wychowanie i przebiegać będzie pod hasłem: Wychowujemy do wartości, aby budowali życie na Skale. Z racji tygodnia wychowania, w poniedziałek o godz. 18.30, konferencja dla rodziców dzieci klas II Szkoły Podstawowej. Przypominamy, że zgodnie z Synodem ogólnopolskim i diecezjalnym, do sakramentów przygotowuje własna parafia. We wtorek o godz. 18.00 Msza św. z udziałem kandydatów do sakramentu bierzmowania (klasy I, II i III). Natomiast w środę 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. O godz. 18.00 – Msza Święta z udziałem dzieci i młodzieży ze wszystkich rodzajów szkół a szczególnie przynależącej do wspólnot parafialnych. Po mszy spotkanie w ramach Duszpasterstwa Nauczycieli oraz spotkanie Koła Misyjnego.
 4. Dzisiaj rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Zatem podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dziecimłodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.
 5. W środę o godz. 17.00 zbiórka kandydatów na ministranta. Apelujemy do rodziców, aby zachęcili synów do wstąpienia w szeregi liturgicznej służby ołtarza.
 6. W najbliższy wtorek, 17 września, w rocznicę napaści Związku radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.
 7. W czwartek o godz. 10.00 Msza św. za polskich patriotów, rozstrzelanych przez niemieckiego okupanta 5 marca 1944 roku w Łańcucie przy ul. Bohaterów i poświęcenie pamiątkowej tablicy.
 8. W sobotę, 21 września, obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. O godz. 10.00 – Msza Święta pogrzebowa za śp. hrabiego Romana Marię Potockiego i złożenie urny z prochami w krypcie pod kościołem.
 9. Siostry Boromeuszki w Mikołowie prowadzą szpital św. Józefa. W przyszłą niedzielę, będą kwestować, przy naszym kościele na sale operacyjne i standaryzację izby przyjęć.
 10. W tym tygodniu zmarli: Janina Baran i Stanisława Bauer. Wieczne odpoczywanie …
 11. Słowo Życia: „Jeżeli chcemy zapewnić młodym przyszłość, edukacja musi być rozumiana jako dążenie do pełnego i harmonijnego rozwoju osoby, ma pomagać uczącym się (…) doskonalić się jako ludzie, by coraz bardziej „byli”, a nie tylko „mieli”. (bł. Jan Paweł II)
16 września 2013|