„Puchar sumienia”

W niedzielę 23 czerwca, w sali teatralnej, odbyła się sztuka pt. ,,Puchar Sumienia’’ . Spektakl ten nikogo nie pozostawia bez zadumy, refleksji nad swoim życiem. Widz utożsamiając się z Januszem, Markiem czy ich matkami, zadaje sobie pytanie: a co ja bym zrobił…? Czy przekreśliłbym wszystkie swoje marzenia i plany na przyszłość , by ratować przyjaciela? Czy umiałbym być wdzięczny za największy dar – życie – tu, nowe życie? Czy potrafiłbym pogodzić się ze stratą ukochanej osoby, nie obwiniając kogoś za jej śmierć? Jak żyć kiedy ja zyskuję to, co ktoś inny traci? Sztuka ta uczy nas tego, by nie zagłuszać głosu Sumienia. To ono pozwala nam dokonywać wyborów, właściwych wyborów, nawet wówczas, gdy tak po ludzku, wydaje nam się, że runie cały nasz świat. To Bóg prowadzi nas tą właściwą drogą do zwycięstwa. [M. Jaworska]

23 czerwca 2013|