Świeto Patrona Gimnazjum

24. maja Publiczne Gimnazjum nr 1 przeżywało Święto Patrona Szkoły, którym od 11 lat jest Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński. Pan Dyrektor w przemówieniu podkreślił i wyraził radość i uznanie tym, dzięki którym Gimnazjum może dziś mieć tak wielkiego Patrona , jakim był Prymas Tysiąclecia.

Młodzież uczestniczyła w Mszy Świętej, podczas której ks. Marek razem z nami modlił się o rychłą beatyfikację Prymasa oraz polecał Bogu Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, uczniów jak i wszystkich zmarłych związanych z naszą Szkołą.

Uczniowie pod kierownictwem s. Angeli, p. Hoły i p. Kosztein przygotowali piękną inscenizację, która ukazywała czas internowania i pobytu Księdza Kardynała w Komańczy.To już 32 rocznica śmierci Stefana kardynała Wyszyńskiego. Bł. Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski, w 1979 roku, powiedział: „Takiego Ojca, pasterza i Prymasa Bóg daje raz na 1000 lat”. Prymas Tysiąclecia zmarł 28 maja 1981 roku. [s. Angela]

24 maja 2013|