Nabożeństwo czterdziestogodzinne

Od 10 do 12 lutego  trwało w naszej parafii nabożeństwo czterdziestogodzinne. Poprzez uczestnictwo w Mszach Świętych, słuchanie Słowa Bożego i indywidualną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem chcieliśmy uwielbić Chrystusa Eucharystycznego i przygotować się do dobrego przeżycia Wielkiego Postu. W tym czasie okolicznościowe homilie głosił ks. Jan Częczek. Na zakończenie nabożeństwa 12 lutego o godz. 17.30 odprawione zostały uroczyste nieszpory ku czci Najświętszego Sakramentu, a po nich uroczysta Eucharystia koncelebrowana przez księży z poszczególnych parafii naszego dekanatu, której przewodniczył ks. prałat Feliks Paściak, proboszcz z Wysokiej.

17 maja 2013|