Łańcucka Caritasiada

W Niedzielę Miłosierdzia – 7 kwietnia 2013 r. w naszej parafii odbyło się diecezjalne rozpoczęcie 69. Tygodnia Miłosierdzia. Do Łańcuta zaproszono podopiecznych, pracowników placówek oraz opiekunów i wolontariuszy z Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas. Mszy Świetej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Bartosz Rajnowski, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Bezpośrednio po uroczystościach w kościele uczestnicy święta Caritas przeszli do Miejskiego Domu Kultury na koncert „Wielkie Serce Nam Daj”. Współorganizatorami koncertu był Zespół Szkół Technicznych im. Jana Inglota w Łańcucie, Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Miejski Dom Kultury.

Koncert nawiązywał do tradycji organizowanych w poprzednich latach spotkań w ramach „Łańcuckiej Caritasiady”. Członkowie Szkolnego Koła Caritas działającego przy ZST przy kościele przez cały dzień rozprowadzali film o działalność Caritas Archidiecezji Przemyskiej Zebrane przy tej okazji datki zostały przekazane na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej. [x .M.K.]

17 maja 2013|