Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” /KKK 1285/             Po trzyletnim przygotowaniu młodzież kl. III gimnazjum przyjęła sakrament bierzmowania 6 kwietnia 2013 roku z rąk ks. arcybiskupa Józefa Michalika. Sakrament przyjęło 161 osób :  81 osób z naszej parafii, 26 z parafii św. Michała Archanioła i  46 osób z parafii św. Jana Chrzciciela z Soniny.  Uroczystość ta była bardzo podniosła i piękna. Diakonia muzyczna składająca się z gimnazjalistów i licealistów ubogaciła Eucharystię. Młodzież bierzmowana wyraziła swoją wdzięczność Panu Bogu, ks. arcybiskupowi i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości, zwłaszcza księżom proboszczom i swoim katechetom.

            Bierzmowanym życzymy Światła Ducha Świętego oraz radosnego dawania świadectwa wiary wśród swoich rówieśników jak i bliskich. [s. Angela]

17 maja 2013|