Jubileusz Domowego Kościoła

Wspólnota rodzin naszej parafii zrzeszonych w kręgach Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie w piątek 10 maja uroczystą mszą świętą uczciła 25- lecie powstania pierwszego kręgu rodzin przy naszej parafii. We mszy świętej uczestniczyły również małżeństwa Domowego Kościoła z całego łańcuckiego dekanatu. Mszy Świętej przewodniczył obecny Moderator Rejonowy Domowego Kościoła rejonu łańcuckiego ks. Zbigniew Malec, proboszcz z Rogóżna. „Radość Boża, brak zwątpienia i nadzieja złożona w Bogu to cechy, które powinny charakteryzować każdego chrześcijanina” -powiedział w wygłoszonej homilii ks. proboszcz Tadeusz Kocór.

I właśnie te cechy szczególnie dostrzegł na spotkaniach wspólnotowych oazowych rodzin, w czasie wakacyjnych rekolekcji i co najważniejsze w codziennym życiu.

Taka postawa małżeństw z Domowego Kościoła, mówił ks. proboszcz, wynika ze związania ich życia ze Słowem Bożym i dużego rozmodlenia. We Mszy Świętej uczestniczyła także młodzież oazowa z naszej parafii, która pod przewodnictwem s. Gracjany – serafitki przygotowała oprawę muzyczną liturgii.

Po Mszy Świętej członkowie kręgu pw. św. Judy Tadeusza w krótkich świadectwach wspominali o swoich pierwszych chwilach w Domowym Kościele, o intencjach i nadziejach, jakie wiązali z nowym, nieznanym ruchem posoborowym dla małżeństw. Mówili o umocnieniu swojej wiary w Boga, pogłębieniu wiedzy religijnej, o dobrych zmianach w ich małżeństwach i rodzinach, a także o przyjaźniach, jakie zawiązały się w ich wspólnocie kręgowej. Poniżej zamieszczamy fragmenty świadectw Anny i Lucjana, oraz Anny i Kazimierza.

     Początki Domowego Kościoła w Łańcucie nierozerwalnie złączone są z osobą ówczesnego łańcuckiego wikariusza, a obecnie biskupa diecezji Doumé–Abong’ Mbang w Kamerunie, ks. Janem Ozgą. To on zaszczepił charyzmat Ruchu założonego przez ks. Blachnickiego w kilku rodzinach naszej parafii. Wyjazdy na rekolekcje najpierw ewangelizacyjne, a potem już na dwutygodniowe, wakacyjne, sprawiły, że wspólnota Domowego Kościoła przy naszej parafii szybko się rozwijała. Zmieniali się kapłani, duchowi opiekunowie kręgów, których przybywało. W okresie największego rozkwitu w naszej parafii było 8 kręgów. Członkowie łańcuckich kręgów wnet zaczęli się dzielić wielkim dobrem, jakim jest Domowy Kościół i zorganizowali wiele rekolekcji ewangelizacyjnych w sąsiednich parafiach. Powstawały w tych parafiach kolejne kręgi rodzin.

Obecnie w naszej parafii pracuje 6 kręgów, większość członków trwa w Ruchu po kilkanaście lat, a seniorzy-założyciele już 25 lat. Wielką radością naszej wspólnoty jest fakt, że po rekolekcjach ewangelizacyjnych w 2011 roku powstały dwa nowe kręgi, złożone z młodych małżeństw, które godnie będą kontynuować dzieło przy naszej parafii i parafii św. Michała Archanioła.

     Jubileusz 25- lecia Domowego Kościoła to wielka radość dla nas, członków Ruchu, że to już tyle lat, ale też refleksja i zatroskanie nad przyszłością- co dalej? Zapraszamy do nas małżonków, którzy chcą przeżyć swoje małżeństwo inaczej, lepiej, z Bogiem. Zapraszamy młodych, którzy kiedyś formowali się w oazie młodzieżowej, zapraszamy tych, którzy do żadnej formacji nie należeli, zapraszamy tych, w których małżeństwach wygasa miłość. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą na nowo zaprosić Jezusa do swoich małżeństw, aby żyjąc Jego Słowem, z nadzieją pokonywać trudności codziennego życia. Chętnych prosimy o kontakt z Parą Rejonową Danutą i Bogdanem Kowalskimi.  [Halina i Ryszard]

10 maja 2013|