Odpust ku czci św Stanisława

8. maja obchodziliśmy uroczystość św. Stanisława BM – Patrona naszej parafii, jak również głównego Patrona naszej Ojczyzny. Uroczystą Sumę odpustową o godz. 18.00 wraz z procesją odprawił ks. Jan Dopart – proboszcz parafii Ostrów koło Przeworska.. Ksiądz Jan wygłosił również kazanie, w którym nakreślił historię św. Stanisława BM, a także przypomniał o ważności przestrzegania 10. Przykazań w życiu osobistym i społecznym. W odpustowej Mszy Świętej wzięli udział księża z naszego łańcuckiego dekanatu. Podczas liturgii śpiewał nasz Chór Kameralny. Widoczne były także dzieci z klas III przygotowujące się przez cały tydzień do obchodu I rocznicy komunii świętej. Po zakończonej uroczystości w domu katechetycznym miła miejsce obrzęd przyjęcia do Bractwa Rycerzy Kolumba.

8 maja 2013|