Obchody 3 maja

3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski to dzień święta narodowego, w którym wspominamy uchwalenie Konstytucji 3 Maja. O godz. 9.30 odprawiona została Msza Święta w intencji ojczyzny, której przewodniczył ks. Proboszcz Tadeusz Kocór. W homilii ks. Maciej Gierula mówił o potrzebie zawierzenia Maryi na przykładzie poświecenia Ojczyzny Matce Bożej dokonanego przez Jana Kazimierza, cytowałem tekst tych ślubów króla. W słowie kaznodziei wybrzmiewały strofy wierszy polskich poetów. Obok Norwida cytowany był także fragment poezji Mariana Hemana, który modli się za Ojczyznę słowami:

„Spraw, by wstała o własny wielki trud oparta,

Biała z naszego żaru, z naszej krwi czerwona,

By drogo kosztowała, drogo zapłacona,

Żebyśmy już wiedzieli, jak wiele jest warta.

By już na zawsze była w każdej naszej trosce

I już w każdej czułości, w lęku i rozpaczy,

By wnuk, zrodzon w wolności, wiedział, co to znaczy

Być wolnym, być u siebie – Być Polakiem w Polsce.”

Bardzo wymowne było ostatnie zdanie kazania w kontekście współczesności i pobieżnie przedstawionej historii Polski od potopu szwedzkiego brzmiało: Król Jan Kazimierz w czasie wojny klęknął przed Maryją a nie przed Szwedami.

W uroczystościach licznie uczestniczyli nie tylko przedstawiciele naszej parafii, ale także Poczty Sztandarowe szkół, Związków i Stowarzyszeń Kombatanckich, Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Łańcucie. Po zakończeniu Eucharystii nastąpiło składanie wiązanek kwiatów pod tablicami upamiętniającymi 100. i 200. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, które znajdują się na murach naszego kościoła.

3 maja 2013|