Kolędnicy misyjni

W Uroczystość Objawienia Pańskiego na Mszy św. o godz. 9.30  trzy grupy Kolędników Misyjnych wraz z Mędrcami złożyły Jezusowi dary. Ofiarowały owoce misyjnego kolędowania: trudy wędrówki, modlitwy i ofiary pieniężne zebrane w duchu solidarności z potrzebującymi rówieśnikami z Wietnamu. W tym samym dniu młodzież pod kierunkiem sióstr serafitek rozprowadzała poświęcone kadzidło i kredę, zbierając przy tym datki na rzecz misji w Gabonie.

6 stycznia 2013|