Projekty z dofinansowaniem

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Łańcucka tożsamość kulturowa – 670 lat historii parafii i kultury chrześcijańskiej w Łańcucie

 

W dniu 5 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa Nr 09738/19/FPK/NCK dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Edukacja Kulturalna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację przez Parafię zadania pn.: Łańcucka tożsamość kulturowa – 670 lat historii parafii i kultury chrześcijańskiej w Łańcucie.

Wartość zadania : 37 500,00 zł

Wartość dofinansowania ze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego : 30 000,00 zł.

 

Celem projektu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej prowadzonych w Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie, ważnych dla rozwoju lokalnej społeczności i kultury chrześcijańskiej. Projekt przewiduje działania edukacyjno-animacyjne, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, aktywizację twórczą uczestników reprezentujących różne grupy wiekowe i społeczne.

Poprzez działania typu warsztaty medialne i kulturowe, spotkania, koncerty uczestnicy projektu, w tym grupy zintegrowane, osoby wykluczone i wymagające opieki, wielopokoleniowe z Łańcuta i okolic będą poznawać 670 letnią historię parafii i Łańcuta, historię kultury chrześcijańskiej, ale równocześnie uczyć się będą sztuki tworzenia nowoczesnej kultury. Projekt zakłada współpracę parafii ze szkołami, Muzeum Zamkiem, Domem Dziennego Pobytu, świetlicą socjoterapeutyczną, organizacjami pozarządowym, której efektem będzie wspólna oferta kulturalna. Wszystkie zadania projektu będą bezpłatne dla uczestników.