Z Matką Odkupiciela – Mocni Nadzieją

Pod hasłem: Z Matką Odkupiciela – Mocni Nadzieją, przeżywamy w naszej parafii nawiedzenie obrazu Matki Bożej Solidarności. W sobotę, 18 stycznia, powitaliśmy Obraz podczas Mszy Świętej o godzinie 18.00, której przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek.

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności jest od lat tradycją NSZZ „Solidarność”. Obraz i jego peregrynacja związane są z Ogólnopolską Pielgrzymką Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbywa się co roku w trzecią sobotę i niedzielę września. Po raz pierwszy zorganizowana została w 1983 roku przez ks. Jerzego Popiełuszkę dla robotników Huty Warszawa. Rok później pielgrzymi przybyli z wielu regionów Polski i modlili się o dobrą i godną pracę oraz o godne traktowanie pracowników. Każdego roku podczas mszy św. na Jasnej Górze ikonę przejmuje ten Region, który będzie organizatorem Pielgrzymki Ludzi Pracy w roku kolejnym. Ten zaszczytny obowiązek w roku 2020 – 40 lecia NSZZ „Solidarność” przypadł Regionowi Rzeszowskiemu. W okresie od 18 stycznia do 17 września 2020 roku obraz Matki Bożej Robotników Solidarności wraz z relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz krzyżem robotników z Nowej Huty będzie peregrynował w Regionie Rzeszowskim NSZZ „Solidarność”.

22 stycznia 2020|