Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Przemyskiej 2019

Zapraszamy na Pielgrzymkę Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Przemyskiej do parafii Łańcut – Fara w sobotę, 21 września 2019 r.

PROGRAM:

  • 10.00 – Powitanie pielgrzymów i zawiązanie wspólnoty
  • 10.30 – Konferencja 1: Apostolstwo chorych – duchowość i wspólnota – ks. Wojciech Bartoszek
  • 11.30 – Konferencja 2: Nowa jakość w opiece nad pacjentami – ks. Arkadiusz Zawistowski

Przerwa na posiłek

  • 13.00 – Pielgrzymi – Koncert słowno-muzyczny: W hołdzie Maryi Służebnicy Pańskiej
    Kapelani – Spotkanie formacyjno-szkoleniowe
  • 14.00 – EUCHARYSTIA pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, abpa Adama Szala
  • 15.00 – Zakończenie i rozesłanie
18 września 2019|