Życzenia świąteczne Boże Narodzenie 2017r.

 „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu”. (1 J 4, 9)

Tajemnica Betlejem ciągle się uobecnia w świętej Liturgii Kościoła i w ludzkiej egzystencji. Trwa dramat zamkniętych ludzkich serc i domów, sytemów politycznych i społecznych. Równocześnie trwa ludzka tęsknota za prawdą, dobrem, pięknem, miłością, życzliwością i pokojem.

Bóg pragnie napełnić tymi darami, każdego człowieka i cały świat, dlatego posyła swojego Jednorodzonego Syna. Przyjmijmy Go.

Przyjdź Panie Jezu! Przemień nas, nasze rodziny i naszą Ojczyznę.

Do życzeń dołączamy modlitwę przy Żłóbku, aby Nowy Rok był bogaty w Boże błogosławieństwo.

                                                                              Proboszcz i Współpracownicy

 

26 grudnia 2017|