Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Dukli

27 września 50 osobowa delegacja naszej parafii na czele z Ks. Proboszczem uczestniczyła w Archidiecezjalnej Pielgrzymce Róż Żywego Różańca, w Dukli. Okazją jest obchodzony obecnie Rok św. Jana z Dukli, a także jubileusze: 600-lecie urodzin św. Jana oraz 250. rocznica poświęcenia kościoła i 30. rocznica erygowania parafii. Podczas uroczystości nasza parafia przekazała sanktuarium w Dukli złotą różę, która co roku również „wędruje” do miejsca pielgrzymki, gdzie przebywa przez rok. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo słowa, któremu przewodniczył bp Adam Szal oraz rozważania, które wygłosiło kilku księży, m.in. bp Damian Muskus z Krakowa i prowincjał bernardynów o. Jarosław Kania.

Mszy św. przewodniczył metropolita przemyski abp Józef Michalik wraz z biskupami pomocniczymi: Adamem Szalem i Stanisławem Jamrozkiem oraz księżmi z całej archidiecezji. Homilię wygłosił bp Jamrozek, który powiedział m. in.:” Jeśli ludzie modlą się razem, to oni później „jedno myślą”. Jeżeli natomiast brakuje modlitwy, to później nasze myślenie jest podzielone, a nasze spojrzenie już nie idzie w jednym kierunku, tak jak powinno być w rodzinie”. Przywołując biblijną scenę zesłania Ducha Świętego, przemyski biskup pomocniczy stwierdził, że ta sytuacja powtarza się również dzisiaj. „My też trwamy na modlitwie razem z Maryją. Są bracia i siostry, którzy należą do Róż Żywego Różańca. Jesteśmy tu wszyscy, by otwierać się na działanie Ducha, napełniać się Jego mocą i później tę moc przekazywać innym, opowiadać o tym wszystkim, co Pan dokonał w naszym życiu” – mówił. Hierarcha zaznaczył, że modlitwa różańcowa jest wielkim znakiem miłości do drugiego człowieka, bo przez medytację tajemnic można zanieść Chrystusa innym ludziom. Przypomniał, że różaniec dla św. Jana Pawła II był wielkim orężem w posłudze i polecał go wszystkim, a szczególnie rodzinom. Na zakończenie Mszy św. do obecnych na przyklasztornym placu wiernych zwrócił się także abp Józef Michalik. Mówił m. in.: „ Jesteście chlubą nie tylko Róż Żywego Różańca, ale wszystkich parafii Bardzo dziękuję wam za tę codzienną modlitwę, za dziesiątek różańca. Ta pielgrzymka jest obrazem rzeczywistości Żywego Różańca w archidiecezji. Dobrze, że wiele jest także róż męskich, nie tylko żeńskich.” [xmk na podst KAI]

27 września 2014|